ماموریت و بیوگرافی

خانم لیلی فتحی، مدرس مهارت های زندگی و توسعه فردی.

برای دریافت رزومه رسمی خانم لیلی فتحی کلیک کنید.